Ιστορία: Αρχαιότητα & Βυζάντιο

2ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Ανδρέου Ανδρέας
Κωδικός Μαθήματος Υ208
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι

Περιεχόμενο μαθήματος

Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας: Από την Κρητομυκηναϊκή εποχή ως το τέλος των κλασικών χρόνων. Βυζάντιο:Απόψεις της βυζαντινής ζωής. Ο ιδεατός κόσμος του Βυζαντίου. Η κληρονομιά. Πολιτική ιδεολογία και θρησκευτική εξουσία. Σύμβολα. Η γλώσσα στο Βυζάντιο.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Χρήση ηλεκτρονικών υπολογισμών για προβολή παρουσιάσεων και πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Ολιγόλεπτα και αλλά μεγαλύτερης διάρκειας βίντεο με ζητήματα Ιστορικής Εκπαίδευσης και πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους με παρεμφερή θέματα.
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Ολιγόλεπτα και αλλά μεγαλύτερης διάρκειας βίντεο με ζητήματα Ιστορικής Εκπαίδευσης και πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους με παρεμφερή θέματα.
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Όχι
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Πρόοδος.
3. Κατ΄οίκον εργασία.
4. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
5. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
6. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
7. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Οι φοιτητές μπορούν να συζητήσουν μετά τις εξετάσεις με τον διδάσκοντα το γραπτό τους και να εντοπίσουν σημεία που δεν απαντήθηκαν σωστά.

© 2018 eled.uowm.gr