Ελληνική Παιδική & Νεανική Λογοτεχνία

2ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Ακριτόπουλος Αλέξανδρος
Κωδικός Μαθήματος Υ207
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι

Περιεχόμενο μαθήματος

Το περιεχόμενο του μαθήματος οργανώνεται σε δύο κατευθύνσεις, τη θεωρητική και την πρακτική. Εκτίθενται με διάλεξη στοιχεία θεωρίας, κριτικής και ιστορίας και ακολουθεί συζήτηση επ’ αυτών των θεμάτων. Στο πρακτικό μέρος παρουσιάζονται κείμενα διαφόρων λογοτεχνών και λογοτεχνικών ειδών, ώστε με την πολύπλευρη ανάλυση-ανάγνωσή τους (μορφολογική, σημασιολογική, σημειολογική και ιδεολογική) να καταστεί φανερή η ιδιαιτερότητα και η χρησιμότητά τους στα παιδιά και στους νέους στους οποίους και απευθύνονται.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Χρησιμοποιούνται. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος με προβολή υλικού, σχημάτων, εικονογραφημένων βιβλίων,κλπ.
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Χρησιμοποιούνται. Μέσω των προγραμμάτων του τμήματος του Πανεπιστημίου.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
6. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Με τη διενέργεια αδιάβλητων γραπτών εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου

© 2018 eled.uowm.gr