Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας

6ο εξάμηνο, 7ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Σακελλαρίου Αγγελική
Κωδικός Μαθήματος Υ402
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3 αρχικά, 4 αργότερα
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Υποβάθρου, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι

Περιεχόμενο μαθήματος

Βασικές έννοιες της διδακτικής της ελληνικής γλώσσας σύμφωνα με τις εξελίξεις της γλωσσολογικής επιστήμης και τις εφαρμογές της στη σχολική τάξη. Διδακτική των ζωντανών γλωσσών, θεωρητικό πλαίσιο, μεθοδολογία και πρακτική εφαρμογή στις ιδιαίτερς κάθε φορά τοπικές συνθήκες. Η "αφανής διγλωσσία" στο ελληνικό σχολείο και τρόποι ενθάρρυνσης κα;ι αξιοποίησής της.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Ως φιλόλογος "παλαιάς κοπής" δεν διαθέτω ιδιαίτερες γνώσεις. Ενθαρρύνω όμως τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που τις κατέχουν να τις χρησιμοποιούν με μέτρο!
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Με παραπομπή σε σχετικές ιστοσελίδες του Υπουργείου, του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, τουΙνστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών ( Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη ), της Ομάδας Έρευνας και Δράσης "Πολύδρομο", του Κοινού Ελληνογαλλικού Προγράμματος "Διδακτικές της Πολυγλωσσίας και Γλωσσικές Πολιτικές", κλπ.
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Δεν έχω πεισθεί για την απόλυτη χρησιμότητά τους. Αποτελούν θαυμάσια εργαλεία, όχι πάντοτε αξιόπιστα και προπάντων δεν είναι "πανάκεια"... Ο δάσκαλος και ο μαθητής, οι άνθρωποι πρώτα!
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Μ
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
6. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
7. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Μπορούν να δουν τα γραπτά ή τις εργασίες τους.

© 2018 eled.uowm.gr