Διάχυτες διεπαφές στο σχολείο

Θετικών Επιστημών (ΘΕ)

8ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Παλαιγεωργίου Γιώργος
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ357
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Κατεύθυνσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα όχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΝΑΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://new.edmodo.com/groups/diaxyth-ta3h-ma8hsh-basismenh-se-binteo-29286237

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές θα πρέπει - να γνωρίσουν τις νέες μορφές τεχνολογίας που είναι διαθέσιμες όπως κινητά τηλέφωνα, tablets, φορητές κονσόλες παιχνιδιών, διεπαφές χειρονομιών, φορετές συσκευές, 3D γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας, μεγάλες διαδραστικές επιφάνειες, έξυπνα αντικείμενα - να μπορούν να περιγράψουν τις προεκτάσεις του διάχυτου υπολογισμού (ubiquitous computing) στο σχολείο, ποιες εκπαιδευτικές ευκαιρίες και ποιοι κίνδυνοι παρουσιάζονται - να μπορούν να σχεδιάσουν μαθησιακές δραστηριότητες με την αξιοποίηση των προηγουμένων τεχνολογιών - να μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν πρωτότυπα έξυπνων μαθησιακών αντικειμένων που βελτιώνουν τις μαθησιακές επιδόσεις - να είναι σε θέση να αξιολογήσουν τα δημιουργήματά τους

Γενικές ικανότητες

αυτόνομη εργασία σχεδιασμός και διαχείριση έργου άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Περιεχόμενο μαθήματος

Διάχυτος υπολογισμός, νέες διάχυτες διεπαφές και τα χαρακτηριστικά τους, διάχυτος υπολογισμός στην εκπαίδευση, διάχυτος υπολογισμός στο σχολείο, έξυπνα μαθησιακά αντικείμενα, ενσώματη και κιναισθητική μάθηση, θεωρίες σχεδίασης, ανάπτυξη πρωτοτύπων υλικού, μικροελεγκτές ευρείας πρόσβασης, προγραμματισμός μικροελεγκτών από παιδιά, η νέα κουλτούρα των Makers (DIY)

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Το μάθημα αφορά τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση και για αυτό το λόγω χρησιμοποιούνται εκτεταμένα οι ΤΠΕ
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Το μάθημα αφορά τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση και για αυτό το λόγω χρησιμοποιούνται εκτεταμένα οι ΤΠΕ
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Το μάθημα αφορά τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση και για αυτό το λόγω χρησιμοποιούνται εκτεταμένα οι ΤΠΕ
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Ηλεκτρονικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Κοινωνικό δίκτυο Edmodo αποτελεί το κόμβο επικοινωνίας των συμμετεχόντων στο μάθημα
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Εργαστήρια 39
Εργασία σχεδιασμού και δημιουργίας διάχυτης εκπαιδευτικής διεπαφής 40
Αυτοτελής μελέτη 21
Σύνολο Μαθήματος 100
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
6. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
7. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
8. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Με ηλεκτρονική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου και δημόσια παρουσίαση των εργασιών

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Πουρκός Μάριος: Πλαίσιο, Σώμα, Βίωμα, Αναπαραστάσεις Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε. 2016 Θεοδότου Ευγενία: Δημιουργικές εφαρμογές στη σύγχρονη πράξη ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ 2015 Zucker, Andrew. "Developing a research agenda for ubiquitous computing in schools." Journal of Educational Computing Research 30.4 (2004): 371-386. Poole, Erika Shehan, et al. "The place for ubiquitous computing in schools: lessons learned from a school- based intervention for youth physical activity." Proceedings of the 13th international conference on Ubiquitous computing. ACM, 2011. Laru, Jari, Piia Naykki, and Sanna Jarvela. "Four stages of research on the educational use of ubiquitous computing." Learning Technologies, IEEE Transactions on 8.1 (2015): 69-82

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Computers & Education Educational Technology & Society Educational Technology Research and Development Journal of Interactive Learning Research Journal of Research on Technology in Education Journal of Technology And Teacher Education Learning, Media and Technology

© 2020 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση