Ανάληψη παιδαγωγικού – διδακτικού έργου επί δύο εβδομάδες με θεωρητική προετοιμασία και ανατροφοδότηση

8ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Παπαδοπούλου Βασιλική
Κωδικός Μαθήματος Υ407
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 6
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 6
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι

Περιεχόμενο μαθήματος

Η φάση αυτή περιλαμβάνει: • θεωρητική ενημέρωση και προετοιμασία των φοιτητών στη Σχολή, • πρακτική άσκηση σε δημοτικά σχολεία της πόλης και των κοινοτήτων της περιοχής, 2εβδομάδων σε πολυθέσιο(γνωριμία με την τάξη, βαθμιαία ένταξη στο ημερήσιο πρόγραμμα εργασίας, ανάληψη της ευθύνης της τάξης και διδασκαλία όλων των μαθημάτων του ημερησίου προγράμματος), • συναντήσεις στη Σχολή για συζήτηση των εμπειριών από την πρακτική άσκηση και ανάλυση παιδαγωγικών και διδακτικών προβλημάτων που αντιμετώπισαν οι φοιτητές κατά τη διδασκαλία τους. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή του φοιτητή στην τρίτη φάση είναι η ολοκλήρωση της Β΄ Φάσης. Στην τρίτη φάση της Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής Άσκησης αντιστοιχούν έξι πιστωτικές μονάδες (6 ΠΜ).

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Κατ΄οίκον εργασία.
2. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
3. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
4. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
5. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
6. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
7. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Οι φοιτητές βαθμολογούνται από δύο τουλάχιστον βαθμολογητές που παρακολουθούν τις διδασκαλίες των φοιτητών/τριών και στο τέλος η γραπτή τους εργασία βαθμολογείται και αυτή από δύο βαθμολογητές.

© 2020 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση