Τρόπος διεξαγωγή μαθημάτων χειμ. εξ. 2020-2021

Μετά τα καινούρια δεδομένα που διαμορφώθηκαν από το νέο  υγειονομικό πρωτόκολλο της Υγειονομικής Επιτροπής Διαχείρισης Υγειονομική Κρίσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όπως μας κοινοποιήθηκε στις 8-10-2020, καθώς και τα νέα υγειονομικά δεδομένα που διαμορφώθηκαν στην περιοχή μας, όλα τα μαθήματα μέχρι τις 26-10-2020 θα γίνουν διαδικτυακά.

Μετά τις 26-10-2020, και αφού θα έχουν ολοκληρωθεί οι δηλώσεις των φοιτητών/τριών, θα οριστικοποιηθεί εκ νέου και ο τρόπος διεξαγωγής των μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021.

© 2020 eled.uowm.gr