ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Η αλλαγή αφορά στα μαθήματα :

Η αλλαγή αφορά στα μαθήματα :

Υ116 Συγκριτική Παιδαγωγική (Κ. Βρυνιώτη)

ΕΕ501 Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο και συνεργασία μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ι. Θωίδης & Κ. Βρυνιώτη)

ΕΕ168 "Ζητήματα Ειδικής Αγωγής" (Γκιαούρη)

© 2020 eled.uowm.gr