Χαιρετισμός Προέδρου ΠΤΔΕ

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι το παλαιότερο Τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και σήμερα εν έτη 2017 αριθμεί 27 χρόνια λειτουργίας.

Η πορεία του Τμήματος όλα αυτά τα χρόνια, όσον αφορά την ακαδημαϊκή ποιότητα και οργάνωση, ήταν ανοδική. Το Τμήμα μας σήμερα πιστεύω ότι διαθέτει σοβαρή ακαδημαϊκή συγκρότηση και δυναμική, αυτό επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα της τελευταίας εξωτερικής αξιολόγησης, για να προετοιμάζει μελλοντικούς εκπαιδευτικούς επιστήμονες στις επιστήμες της αγωγής. Γίνεται συνεχής προσπάθεια για ακαδημαϊκή εξωστρέφεια, δηλαδή άνοιγμα, παρακολούθηση, προσαρμογή και συμμετοχή στο παγκόσμιο επιστημονικό γίγνεσθαι.

Ακολουθείται στους φοιτητές μας και επεκτείνεται η επιστημονική παράδοση της καλής και συγκροτημένης κατάρτισης στις επιστήμες της αγωγής με τη σύνδεση της θεωρίας και της πράξης. Οι φοιτητές μας είναι από τους καλύτερα καταρτισμένους στην πρακτική άσκηση της εκπαιδευτικής πράξης. Γίνεται προσπάθεια να βρίσκονται κοντά και να λειτουργούν αρμονικά ως μια κοινότητα οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, το διοικητικό προσωπικό και οι φοιτητές, με κοινούς στρατηγικούς στόχους την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του Τμήματος.

Ως πρόεδρος του Τμήματος έθεσα και προσπαθώ να υλοποιήσω δύο βασικούς στόχους. Ο πρώτος είναι να συνεχίσω προς την ίδια κατεύθυνση και να καλλιεργήσω περαιτέρω την κοινωνική συνοχή στα μέλη του Τμήματος, ώστε να λειτουργούν ως κοινότητα με κοινούς στρατηγικούς στόχους την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του Τμήματος.

Και ο δεύτερος να διατηρήσω και να επεκτείνω την εξωστρέφεια του Τμήματος και τον συνεχή ακαδημαϊκό του εκσυγχρονισμό.

Κλείνοντας χαιρετίζω όλους τους φοιτητές μας, καθηγητές και διοικητικούς υπαλλήλους, συνοδοιπόρους σ’ αυτόν τον όμορφο δρόμο του εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης της εκπαίδευσης.

Χαράλαμπος Λεμονίδης
Πρόεδρος Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση