Βάσιου Αικατερίνη

ΕΔΙΠ

Γνωστικό Αντικείμενο: Σχολική Ψυχολογία & Πρακτική Άσκηση
ΦΕΚ: 37/23-1-2019
Γραφείο: 308
Τηλέφωνο: 23850 55049
E-mail: evasiou@uowm.gr
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος
Η Αικατερίνη Βάσιου είναι μέλος ΕΔΙΠ Σχολικής Ψυχολογίας και Πρακτικής Άσκησης Β΄ και Γ΄ Φάσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Διδάκτωρ Παιδαγωγικής Ψυχολογίας του ίδιου τμήματος. Στο πλαίσιο υποτροφίας Αριστείας, εκπόνησε μεταδιδακτορική έρευνα στη Σχολική Ψυχολογία και Συμβουλευτική, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής  Μακεδονίας. Ως μέλος ΣΕΠ, διδάσκει στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής» του ΕΑΠ. Έχει συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα Πειραματικής Μελέτης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και σε ερευνητικά/διδακτικά προγράμματα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και έχει κάνει ανακοινώσεις σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια ψυχολογίας. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η ηθική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη, τα κίνητρα στη μάθηση των μαθητών και στην εργασία των εκπαιδευτικών, το συναίσθημα και οι συναισθηματικές ικανότητες στο σχολικό περιβάλλον, οι δεξιότητες συμβουλευτικής και η συμβουλευτική διαδικασία σε περιβάλλοντα μάθησης. Πριν την ένταξή της στο Διδακτικό Προσωπικό του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, υπηρέτησε για 17 έτη ως φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
ΠτυχίοΜεταδιδακτορική Έρευνα
ΤίτλοςΣχολική Ψυχολογία και Συμβουλευτική
Εκπ. Ίδρυμα - ΤοποθεσίαΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Φλώρινα
Τίτλος2015
ΠτυχίοΔιδακτορικό
ΤίτλοςΠαιδαγωγική Ψυχολογία
Εκπ. Ίδρυμα - ΤοποθεσίαΠανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Βόλος
Τίτλος2014
ΠτυχίοΜεταπτυχιακό
ΤίτλοςΟργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Εκπ. Ίδρυμα - ΤοποθεσίαΠανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Βόλος
Τίτλος2008
ΠτυχίοΠτυχίο
ΤίτλοςΦιλολογίας
Εκπ. Ίδρυμα - ΤοποθεσίαΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Φιλοσοφική Σχολή, Ιωάννινα
Τίτλος
Θέση - ΤίτλοςΔιδακτικό έργο στα πλαίσια προγράμματος ΕΠΑΙΚ
Αντικείμενο - ΚαθήκονταΑναπτυξιακή Ψυχολογία
Εκπ. Ίδρυμα - Εταιρία - ΤοποθεσίαΑΣΠΑΙΤΕ
Έτος2018
Θέση - ΤίτλοςΔιδακτικό έργο στα πλαίσια προγράμματος ΕΠΑΙΚ.
Αντικείμενο - ΚαθήκονταΣυμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός
Εκπ. Ίδρυμα - Εταιρία - ΤοποθεσίαΑΣΠΑΙΤΕ
Έτος2016-2018
Θέση - ΤίτλοςΠΔ 407
Αντικείμενο - ΚαθήκονταΣχολική Ψυχολογία και Συμβουλευτική-Διδάσκουσα
Εκπ. Ίδρυμα - Εταιρία - ΤοποθεσίαΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Φλώρινα
Έτος2015-2018
Θέση - ΤίτλοςΦιλόλογος
Αντικείμενο - ΚαθήκονταΕκπαιδευτικός
Εκπ. Ίδρυμα - Εταιρία - ΤοποθεσίαΔιεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Έτος2002-2019
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό
Τίτλος ΜαθήματοςΔιαχείριση σχολικής τάξης
ΠληροφορίεςΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Περίοδος2019-2020
Είδος ΜαθήματοςΜεταπτυχιακό
Τίτλος ΜαθήματοςΕξέλιξη του παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον
ΠληροφορίεςΕΑΠ, ΠΜΣ, Επιστήμες της Αγωγής
Περίοδος2019-2020
Είδος ΜαθήματοςΜεταπτυχιακό
Τίτλος ΜαθήματοςΤο συναίσθημα στη διοίκηση και στην εργασία των εκπαιδευτικών
ΠληροφορίεςΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία» ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Περίοδος2018-2019
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό
Τίτλος ΜαθήματοςΗθική και Συναισθηματική ανάπτυξη
ΠληροφορίεςΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Περίοδος2018-2019
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό
Τίτλος ΜαθήματοςΣχολική Ψυχολογία και Συμβουλευτική
ΠληροφορίεςΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Περίοδος2015-2020
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή Εργασία, ΠΤΔΕ, Παν/μιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΣυναισθηματική νοημοσύνη: Η σχέση της με τους στόχους επίτευξης, το θετικό και αρνητικό συναίσθημα και την ανταγωνιστικότητα των εκπαιδευτικών- Μαχαίρα Αναστασία
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2020
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή Εργασία, ΠΤΔΕ, Παν/μιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΣυμβουλευτική γονέων των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Αντιλήψεις γονέων για τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας- Μπανιτσιώτη Χρυσούλα
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2020
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή Εργασία, ΠΤΔΕ, Παν/μιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ ενσυναίσθηση και η διαχείριση του θυμού σε μαθητές δημοτικού σχολείου-Νιζορίδου Ιωάννα
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2020
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή Εργασία, ΠΤΔΕ, Παν/μιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΔύο μελέτες περίπτωσης παιδιών με ΔΕΠΥ: Αντιλήψεις οικογένειας και εκπαιδευτικών για τη συναισθηματική και ηθική ανάπτυξη των παιδιών-Χάϊδου Ευστρατία
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2020
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή Εργασία, ΠΤΔΕ, Παν/μιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΣυναισθηματική Νοημοσύνη, Ψυχική Ανθεκτικότητα, Εκφοβισμός και Θυματοποίηση: Έρευνα σε μαθητές δημοτικού σχολείου- Ρόσιου Ελένη
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2020
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή Εργασία, ΠΤΠΕ, Παν/μιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΓνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη στην προσχολική ηλικία, Τσιπλητάρη Αικατερίνη
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2020
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, ΠΤΔΕ, Παν/μιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΣυναισθηματική νοημοσύνη και στάσεις μαθητών/τριών τυπικής ανάπτυξης απέναντι στους/στις συμμαθητές/τριες τους με αναπηρία_Κανελλοπούλου Γεωργία
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2020
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, ΠΤΔΕ, Παν/μιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΑπόψεις εκπαιδευτικών για την αυτοαντίληψη και την αυτοαποτελεσματικότητα μαθητών/τριών με μαθησιακές δυσκολίες-Χουρεμίδου Κυριακή
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2020
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία, ΕΑΠ, ΠΜΣ, ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΓνώσεις, αντιλήψεις και πρακτικές εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε παιδιά με αγχώδεις διαταραχές, Κοντού Μαρία
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2020
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία, ΕΑΠ, ΠΜΣ, ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΔιερεύνηση της σχέσης μεταξύ Γονικής Τυπολογίας και Ενσυναίσθησης στην Εφηβική Ηλικία, Ανδρονικίδου Ηλιάνα-Φανή
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2020
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία, ΕΑΠ, ΠΜΣ, ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΓονική τυπολογία και κοινωνική συμπεριφορά κατά την παιδική και εφηβική ηλικία, Κρασανάκη Αναστασία
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2020
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία, ΕΑΠ, ΠΜΣ, ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΔιερεύνηση αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών παιχνιδιών στην τάξη και την επίδρασή τους στη σχολική επίδοση των μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Κοκολάκης Δημήτριος
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2020
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, ΠΤΔΕ, Παν/μιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΟ συμβουλευτικός ρόλος των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στην ένταξη παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο, Καραδαγλή Ευανθία
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιπλέπων
Έτος2020
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Εθνικό Ερευνητικό Πρόγραμμα
Τίτλος«Προγράμματα Ψυχικής Υγείας 2018».
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός/11/2018 έως 30/6/2019: Συμμετοχή σε ερευνητικό/διδακτικό έργο, με προετοιμασία διδασκαλίας και διδασκαλία σε πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διδασκαλία στο εκπαιδευτικό αντικείμενο: «Ψυχολογία, Συμβουλευτική και Προπονητική Ζωής» στις θεματικές: Προπονητική Ζωής, Γνωσιακή– Συμπεριφοριστική προσέγγιση, Οικογενειακή– Συστημική Συμβουλευτική, Θετική Ψυχολογία, Παιδοψυχολογία, Νευρογλωσσικός προγραμματισμός, Διαταραχές Προσωπικότητας και Συναισθήματος, Συμβουλευτικές Συνεδρίες.
Έτος2018
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Εθνικό Ερευνητικό Πρόγραμμα
ΤίτλοςΤίτλος προγράμματος: «Προγράμματα Ψυχικής Υγείας 2017».
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός26/5/2017 έως 1/4/2018: Συμμετοχή σε ερευνητικό/διδακτικό έργο, με προετοιμασία διδασκαλίας και διδασκαλία σε πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διδασκαλία στο εκπαιδευτικό αντικείμενο: «Επιμόρφωση και Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή (ΕΑΕ)» στις θεματικές: Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή - Έννοιες και νεότερα ερευνητικά δεδομένα, Σύγχρονες τάσεις στην Ειδική Αγωγή, Γλωσσικές διαταραχές, Πλαίσιο συνεργασίας ειδικοτήτων που εργάζονται στην ειδική αγωγή και νομοθετικό πλαίσιο, Χαρισματικά Παιδιά, Ψυχομετρικά εργαλεία για εκπαιδευτικούς.
Έτος2017
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Εθνικό Ερευνητικό Πρόγραμμα
Τίτλος«Αξιολόγηση της δομικής εγκυρότητας και αξιοπιστίας των μετρήσεων ως συνάρτηση του μεγέθους του δείγματος στην επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων».
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, ΠροϋπολογισμόςΟκτώβριος – Δεκέμβριος 2016: Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τομέας Ειδικής Αγωγής και Ψυχολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας.
Έτος2016
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΆλλο Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα
ΤίτλοςΥποτροφία ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτορικών Ερευνητών στο ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με αντικείμενο απασχόλησης τη «Σχολική & Συμβουλευτική Ψυχολογία».
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός1/1/2015- 30/9/2015: Εκπόνηση και ολοκλήρωση μεταδιδακτορικής έρευνας.
Έτος2014
ΔράσηΠαραγωγή καινοτόμου υλικού – Εκπαιδευτικό Υλικό
Τίτλος«Παιδαγωγικός μετασχολιασμός ψηφιακού υλικού πολιτισμικού περιεχομένου»
Είδος ΣυμμετοχήςΜάιος-Νοέμβριος, 2015: Επιλογή και ανάθεση έργου για την επιλογή και τον εμπλουτισμό με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα υπάρχοντος ψηφιακού περιεχομένου από συλλογές πολιτισμικών φορέων (μουσεία, βιβλιοθήκες, οπτικοακουστικά αρχεία κλπ.)», στο πλαίσιο της Δράσης Δ.2.2 του Υποέργου 12 με τίτλο: «Παιδαγωγικός μετασχολιασμός ψηφιακού υλικού πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και Συντονισμός των Πράξεων στην Κατηγορία Πράξης» με κωδικό ΟΠΣ: 298759.
Έτος2015
Μαθητές-Σύμβουλοι: Εγχειρίδιο Ευαισθητοποίησης Μαθητών Β/θμιας Εκπ/σης σε Ψυχολογικά-Κοινωνικά Προβλήματα στην Εφηβεία.
Βάσιου, Α., Principia, , 2016
Ενσυναίσθηση, διαχείριση του θυμού και προκοινωνικές/επιθετικές συμπεριφορές μαθητών δημοτικού σχολείου
Βάσιου, Α., Ξαφάκος, Ε., Λεζγίδου, Α., Θεοφανίδου, Ι., & Γρηγοράς, Γ., ‘Εκπαίδευση & Επιστήμες’ / Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ειδική Έκδοση, , 2020
Ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από τη ζωή τους: η σχέση της με την ποιότητα της ζωής τους και την ικανοποίηση από την εργασία τους
Ξαφάκος, Ε., Βάσιου, Α., Σταυρόπουλος Β., Καλδή Σ., Τζίκα Β., & Σταυριανουδάκη Α., ‘Εκπαίδευση & Επιστήμες’ / Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ειδική Έκδοση, , 2020
THE EFFECT OF TEACHERS’ COLLABORATIVE NETWORKS ON INNOVATIVE SCHOOL CLIMATE AND THEIR INDIVIDUAL INNOVATIVENESS
Efstathios Xafakosi, Stavroula Kaldi, Aikaterini Vassiou, Vasileios Stavropoulos, Lampros Papadimas, Anastassios Maratos, Alexia Stavrianoudaki, Vassiliki Tzika, Konstantinos Mastrothanasis, European Journal of Education Studies, 7(11), 203-221, 2020
Κοινωνική νοημοσύνη: η επίδρασή της στην αντίληψη της αυτοαποτελεσματικότητας των δασκάλων ως προς τη διδασκαλία και τη διαχείριση της τάξης
Ξαφάκος, Ε., Σταυρόπουλος, Β., Βάσιου Κ., Καλδή, Σ., Τζίκα, Β., & Σταυριανουδάκη, Α., ‘Εκπαίδευση & Επιστήμες’ / Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 2, 7-12, 2019
Συναισθηματική νοημοσύνη εκπαιδευτικών: ο ρόλος της στο συναίσθημα και στην κινητοποίηση στην εργασία τους.
Βάσιου, Α., Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 11, 1-47, 2018
Adolescents’ Autonomous Functioning and Implicit Theories of Ability as Predictors of their School Achievement and Week-to-week Study Regulation and Well-being.
Mouratidis, A., Michou, A., & Vassiou, A., Contemporary Educational Psychology, 48, 56-66, 2017
The Relationship between Boredom, Interpersonal Closeness / Bullying and Victimization in the School Environment.
Vassou, V., Vassiou, A., Stavropoulos, V., & Chaintouti V., Psychology and Behavioral Science International Journal, 6 (3), 1-8, 2017
Students’ achievement goals, emotion perception ability and affect and performance in the classroom: a multilevel examination.
Vassiou, A., Mouratidis, A., Andreou, E., & Kafetsios, K., Educational Psychology, 36, 879-897, 2016
A Multilevel Analysis of Relationships between Leaders’ and Subordinates’ Emotional Intelligence and Emotional Outcomes
Kafetsios, K., Nezlek, B. J., & Vassiou, A., Journal of Applied Social Psychology, 41, 5, 1119–1142, 2011
Η σχέση των στόχων επίτευξης των εκπαιδευτικών με τα κίνητρα και το συναίσθημα των μαθητών: Μια πολυεπίπεδη ανάλυση.
Βάσιου, Α., Ανδρέου, Ε., & Καφέτσιος, Κ., Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 23, 5-36, 2011
Η αξιολόγηση του βιβλίου των μαθηματικών σε σχέση με τα συναισθήματα και τους στόχους επίτευξης των μαθητών/τριών.
Λεμονίδης, Χ., Βάσιου, Α., & Θεοφανίδου, Ι., 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών εκπαίδευσης., Αθήνα, , 2018
Διερεύνηση της σχέσης της ηγετικής συμπεριφοράς διευθυντών σχολικών μονάδων και των ατομικών στόχων επίτευξης των εκπαιδευτικών με την αναζήτηση βοήθειας και την αυτο-ρύθμιση της μάθησης.
Βάσιου, Α., & Σταυρόπουλος, Β., 5ο Συνέδριο Νέος Παιδαγωγός, Αθήνα, 1218-1229, 2018
«Η Άννα και εγώ»: Μια διδακτική πρόταση για ανάπτυξη της ενσυναίσθησης μέσω της λογοτεχνίας.
Βάσιου, Α., & Πούλιου Α., 2ο Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής «Διδακτικές Τάσεις και Προκλήσεις στα Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης»., Δράμα, , 2018
Συναισθηματική νοημοσύνη των εκπαιδευτικών και κίνητρα στην εργασία τους.
Βάσιου. Α., Ιορδανίδης, Γ., Περδίκη Ε., & Νέστορα Ι., Νέος Παιδαγωγός., Αθήνα, 1344-1352, 2017
Σχολικό κλίμα και κινητοποίηση των εκπαιδευτικών.
Βάσιου, Α., Ιορδανίδης, Γ., & Περδίκη, Ε., 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής., Αθήνα, , 2017
Σχολικό κλίμα, συναισθηματική νοημοσύνη και ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών.
.Βάσιου, Α., Ιορδανίδης, Γ., & Νέστορα, στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής., Αθήνα, , 2017
Οι συναισθηματικές ικανότητες στο σχολικό περιβάλλον: ο ρόλος τους στη διοίκηση, στην κινητοποίηση, στο σχολικό εκφοβισμό.
Βάσιου Α., 3ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων «Προοπτικές για ένα σύγχρονο και δημοκρατικό σχολείο», Αθήνα, Γ΄ Τόμος, σε, 2017
Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών: Αξιοποίηση της συμβουλευτικής ψυχολογίας στη διαχείριση κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον.
Βάσιου, Α., & Πούλιου, Α., 4ο Επιστημονικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων «Το σχολείο ως οργανισμός και κοινότητα μάθησης», Ιωάννινα, Τόμος Β, 109, 2017
Συναισθηματική νοημοσύνη και ηθική αρετή του Αριστοτέλη: Εκπαιδευτικές προεκτάσεις.
Βάσιου, Α., & Πούλιου, Α., Πανελλήνιο Συνέδριο «Αριστοτέλης: Ο Homο Universalis της αρχαιότητας και ο αέναος διάλογος με τις επιστήμες», Φλώρινα, 72-80, 2016
Μαθαίνω να ζω στο σχολείο: σχέσεις και συναισθήματα στο σχολικό περιβάλλον.
Βάσιου, Α., 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Οπτικοακουστικός γραμματισμός στην εκπαίδευση», Θεσσαλονίκη, Α΄ Τόμος, σε, 2016
Κίνητρα και στρατηγικές εκμάθησης της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας: Ατομικές διαφορές μεταξύ μαθητών Β/θμιας Εκπ/σης.
Βάσιου Α., Δράμαλη Ε., & Βάσσου Β., 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ελληνική παιδαγωγική και εκπαιδευτική έρευνα», Φλώρινα, Τόμος Α΄, σε, 2014
Teachers’ achievement goals and students’ motivation and emotions: A multilevel analysis
Vasiou Α, Andreou Ε, & Kafetsios Κ, Excellence in Education 2009-2010: Leading Minds Creating the Future Research-Strategic Planning-Development. International Center for Innovation in Education (ICIE)., , 481-487, 2011

© 2020 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση