Παπαδοπούλου Βασιλική

Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Σχολική Παιδαγωγική
Γραφείο: 204
Τηλέφωνο: 2385055029
E-mail: vpapa@uowm.gr
Ακαδημαϊκοί Τίτλοι:
  • Πτυχίο Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1986)
  • Dr. Phil. του Τμήματος Παιδαγωγικής του Λουδοβίκειου Πανεπιστημίου Μονάχου(1994)
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Θεωρίες αγωγής, αναλυτικά προγράμματα, διαπολιτισμική εκπαίδευση, θεωρία σχολείου, εκπαίδευση εκπαιδευτικών, επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών, ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση Διδασκόμενα Μαθήματα Προπτυχιακό επίπεδο:
  • Παιδαγωγική
  • Αναλυτικά Προγράμματα
  • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
  • Πρακτική Άσκηση Γ΄Φάση
Μεταπτυχιακό επίπεδο:
  • Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση