Δημητριάδου Αικατερίνη

Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική Μεθοδολογία
Γραφείο: 209
Τηλέφωνο: 2385055015
E-mail: adimitriadou@uowm.gr
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://users.uowm.gr/adimitriadou/
Ακαδημαϊκοί τίτλοι:
  • Πτυχίο: Ψυχολογίας & Παιδαγωγικής Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδικότητας (Παιδαγωγικά): Τομέας Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ
  • Διδακτορικό (Επιστήμες της Αγωγής): Παιδαγωγική Σχολή ΑΠΘ
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Θεωρία του σχολείου και της διδασκαλίας, Διδακτική μεθοδολογία ανθρωπιστικών μαθημάτων, Σύγχρονες διδακτικές παρεμβάσεις, Παιδαγωγική αξιοποίηση του ιστορικού χώρου, Διαπολιτισμική διδακτική, Πολυγραμματισμοί, Κριτική σκέψη και διδασκαλία, Εκπαίδευση στην ηθική ανάπτυξη. Διδασκόμενα Mαθήματα:
  • Α΄ Φάση: Εισαγωγή στη θεωρία και πράξη του σχολείου και της διδασκαλίας (Υ401)
  • Διδακτική Μεθοδολογία (Υ101)
  • Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας σε Μικτές Τάξεις (ΥΕ155)
  • Διδακτική της Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής (ΥΕ132)
  • Σύγχρονες Διδακτικές Μέθοδοι (ΜΠΣ)
 

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση