Προβλήματα σύνδεσης στην πλατφόρμα Students UoWM (https://students.uowm.gr)

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχουν προβλήματα κατά τη διαδικασία σύνδεσης στην πλατφόρμα Students UoWM (https://students.uowm.gr), για την αποκατάσταση των οποίων λαμβάνουν χώρα οι απαραίτητες ενέργειες. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας

© 2020 eled.uowm.gr