Προσωρινοί πίνακες κατάταξης αποτελεσμάτων του Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ), για την επιλογή Νέων Επιστημόνων κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» με MIS 5030570 στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019» Πρόσκλησης 24/201

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν οι αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών που αφορούν την επικύρωση 
των προσωρινών πινάκων κατάταξης αποτελεσμάτων για την επιλογή Νέων Επιστημόνων κατόχων 
Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής 
Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας"
link σχετικής ανακοίνωσης 
https://rc.uowm.gr/?p=4410
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων είναι η 
21-09-2018.

© 2020 eled.uowm.gr