Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Δημόσιες χρήσεις της ιστορίας και της τοπικής ιστορίας»

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ  ΕΤΟΣ 2018 – 2019

Το Τμήμα Δημοτικής εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  (ΠΜΣ) «Επιστήμες της Αγωγής: Δημόσιες χρήσεις της ιστορίας και της τοπικής ιστορίας» καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να το βρείτε στο σύνδεσμο:

http://history.eled.uowm.gr/wp-content/uploads/2018/07/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-2018-2019.pdf

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση