Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων σε Θέματα Διαχείρισης της Αναπηρίας

Το πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων θα διεξαχθεί σε συνεργασία

Το πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων θα διεξαχθεί σε συνεργασία τριών Πανεπιστημίων της χώρας, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Οι αιτήσεις για τον πρώτο Κύκλο Σπουδών θα πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα μεταξύ 18/12/2014 έως 08/01/2015.

Σχετικά αρχεία

© 2020 eled.uowm.gr