Παράταση υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών σίτισης και στέγασης πρωτοετών φοιτητών

Παρατείνεται μέχρι και την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 24:00 η ηλεκτρονική
υποβολή αιτήσεων σίτισης και στέγασης των πρωτοετών φοιτητών.
Επιπρόσθετα, παρατείνεται η αποστολή και η υποβολή των απαιτούμενων
δικαιολογητικών έως και την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου(σφραγίδα ταχυδρομείου).

Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών, μπορείτε να
ανατρέξετε σε προηγούμενες ανακοινώσεις.

© 2020 eled.uowm.gr