Παραλαβή συμβάσεων Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης

Οι φοιτητές/τριες που έχουν υλοποιήσει Διε&upsil

Οι φοιτητές/τριες που έχουν υλοποιήσει Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση, μπορούν να λαμβάνουν τις συμβάσεις τους κάθε Τετάρτη από το γραφείο των Κεντρικών Δράσεων της Πρακτικής

(2ος όροφος, δίπλα από την Κοσμητεία)

© 2020 eled.uowm.gr