Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Η ηλεκτρονική διαδικασία δηλώσεων μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, μέσω της πλατφόρμας UNIVERSITY STUDENT SYSTEM (students.uowm.gr) ολοκληρώθηκε σήμερα 6/10/2022 στις 10:00.

Η δήλωση των μαθημάτων του Α’ εξαμήνου πραγματοποιήθηκε αυτόματα μέσω συστήματος.

Οποιαδήποτε εκκρεμότητα σχετικά με τις ηλεκτρονικές δηλώσεις θα επιλύεται κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με τη γραμματεία του Τμήματος από τη Δευτέρα 10/10/2022 μέχρι και την Παρασκευή 14/10/2022, κατά τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού, από τις 11:00-13:00.

Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, οι δηλώσεις θα οριστικοποιηθούν και δεν θα είναι εφικτή οποιαδήποτε αλλαγή.

Από τη γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε.

© 2020 eled.uowm.gr