Ορισμός μελών Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. στο ΠΤΔΕ και εκλογικός κατάλογος μελών ΕΔΙΠ του ΠΤΔΕ

© 2020 eled.uowm.gr