Λειτουργία Εστιατορίου Φλώρινας

Σας ενημερώνουμε πως το Εστιατόριο της Φλώρινας λειτουργεί κανονικά και μπορούν να σιτίζονται οι δικαιούχοι φοιτητές με την περσινή τους κάρτα σίτισης μέχρι και αρχές Οκτωβρίου, οπότε και θα ανακοινωθούν οι νέοι δικαιούχοι για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

 

© 2020 eled.uowm.gr