Κατάθεση δικαιολογητικών για την ορκωμοσία (23/7/2024)

Παρακαλούνται  όλοι οι φοιτητές/τριες, οι οποίοι έχουν γνώση ότι θα λάβουν μέρος στην ορκωμοσία της 23/7/2024, ακόμη κι αν  δεν τους έχουν συμπληρωθεί οι βαθμοί σε κάποια μαθήματα που έδωσαν,  να καταθέσουν άμεσα όλα τα δικαιολογητικά τους , σύμφωνα με την  προηγούμενη ανακοίνωση.

Από τη Γραμματεία.

© 2020 eled.uowm.gr