ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΔΜ) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

© 2020 eled.uowm.gr