Υπ’ αριθμ. 72880/Ζ1/01-07-2024 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ τ.Β’ 3836/03-07-2024) με θέμα «Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2024-2025».

Σχετικά αρχεία

© 2020 eled.uowm.gr