Ημερομηνίες κατάθεσης δικαιολογητικών σίτισης μετεγγραφέντων λόγω αδελφών φοιτητών ακαδ. έτους 2018-2019

Καλούνται οι φοιτητές, των οποίων η αίτηση μετεγγραφής λόγω αδελφών φοιτητών έχει εγκριθεί, να υποβάλλουν από Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018 έως και Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018  αίτηση σίτισης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο.

 

© 2020 eled.uowm.gr