Εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 131/20-01-2021 συνεδρίαση Συγκλήτου και την υπ’ αριθμ. 372/20-1-2021 Απόφαση Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, οι εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα διεξαχθούν το διάστημα από 01-02-2021 έως 19-02-2021.

Σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου ξεκινούν στις 22-02-2021.

Στη συνέχεια παρατίθενται επικαιροποιημένοι οι κανονισμοί εξ αποστάσεως εξετάσεων για τους καθηγητές και τους φοιτητές

© 2020 eled.uowm.gr