ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Αγαπητοί φοιτητές, σας ενημερώνουμε πως για να παρακολουθήσετε τα εξ αποστάσεως μαθήματα, βασική προϋπόθεση είναι να έχετε εγγραφεί στο eclass του κάθε μαθήματος.
Ο σύνδεσμος που θα μπαίνετε για να παρακολουθήσετε το μάθημα, θα αναρτάται στο eclass από τον κάθε διδάσκοντα.
Η εξ αποστάσεως διδασκαλία ξεκινάει την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020.

© 2020 eled.uowm.gr