Αίτηση Πτυχίου

Αίτηση Πτυχίου

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα ορκιστούν, να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση.

           (Όλα τα πεδία της αίτησης με μικρά γράμματα.)

  • Το αρχείο να σταλεί στο miliadou@uowm.gr ή να κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι 13/03/2020.
  • Όποιοι φοιτητές επιθυμούν πάπυρο, τα χρήματα (10€) θα κατατεθούν στην γραμματεία την ημέρα της ορκωμοσίας.

Σχετικά αρχεία

© 2020 eled.uowm.gr