Εγγραφές πρωτοετών με το σύστημα εισαγωγής Ν.4186/2013(Α193)-Φυσικές καταστροφές, ακ.έτους 2021-2022

Ξεκινούν οι εγγραφές πρωτοετών του Ν.4186/13 που αφορά φυσικές καταστροφές. Το χρονικό όριο έιναι 11 – 15/10/2021. Περισσότερα στοιχεία στο συνημμένο που ακολουθεί.

Δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι πρωτοετείς φοιτητές στη Γραμματεία του Τμήματος:
1.Εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής του φοιτητή
2.Απολυτήριο Λυκείου (φωτοαντίγραφο)
3.Αστυνομική ταυτότητα (φωτοαντίγραφο)
4.Μια (1) φωτογραφία
5.Αποδεικτικό Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής (ΑΜΚΑ)
6.Πιστοποιητικό γεννήσεως ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ

7. Συμπληρωμένη την συνημμένη αίτηση

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν συστημένα μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς στη Διεύθυνση:
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
3ο χλμ Φλώρινας-Νίκης
53100 Φλώρινα

Από τη Γραμματεία του Tμήματος

© 2020 eled.uowm.gr