Συγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΠΔΜ, με γνωστικό αντικείμενο “Διδακτική της Ιστορίας και του Πολιτισμού”

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση