Συγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής για την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική Μεθοδολογία»

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση