Συγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής για τη μονιμοποίηση του κ. Κωνσταντίνου Νικολαντωνάκη του Στυλιανού του Δημητρίου σε θέση Επίκουρου Καθηγητή του ΠΤΔΕ του ΠΔΜ με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση