Συγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής για τη μονιμοποίηση του κ. Γεωργίου Ιορδανίδη του Δημητρίου σε θέση Επίκουρου Καθηγητή του ΠΤΔΕ του ΠΔΜ με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης»

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση