Συγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής για τη μονιμοποίηση της κ. Άννας Σπύρτου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική και η Διδακτική της»

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση