Απόκτηση ιδρυματικού λογαριασμού πρωτοετών φοιτητών από μετεγγραφή.

Ενημερώνουμε ότι, οι πρωτοετείς φοιτητές από μετεγγραφή όλων των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα έχουν τη δυνατότητα απόκτησης ιδρυματικού λογαριασμού

(username-password) μετά την οριστική λήξη των εγγραφών κάνοντας είσοδο στη διεύθυνση https://noc.uowm.gr/www/newstudents/

Ο ιδρυματικός λογαριασμός των φοιτητών απαιτείται για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και ειδικότερα:

α) για την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ιδρύματος προκειμένου να υποβάλουν αίτηση χορήγησης δωρεάν σίτισης

β) για την αίτηση λήψης της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας (πάσο)

© 2020 eled.uowm.gr