Ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα “Σχολική Ψυχολογία και Συμβουλευτική”

Το μάθημα "Σχολική Ψυχολογία και Συμβουλευτική"

Το μάθημα "Σχολική Ψυχολογία και Συμβουλευτική"

                      θα γίνει σήμερα, Παρασκευή 5-12-2014 και ώρα 18:00 -21:00 μ.μ στη Αίθουσα Α3.                    

  Από την Γραμματεία    

 

© 2020 eled.uowm.gr