ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023

Σχετικά με τον έλεγχο των δηλώσεων που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα από την Γραμματεία, ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι, παρά τις σχετικές οδηγίες που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα μας, παρατηρήθηκαν σφάλματα στις δηλώσεις μαθημάτων.

Για τον λόγο αυτό οι ανωτέρω δηλώσεις θα διορθωθούν, προκειμένου να είναι σύμφωνες με τους οδηγούς σπουδών του ΠΤΔΕ.

Επειδή η συγκεκριμένη διαδικασία θα ακολουθείται σε κάθε εξάμηνο, μετά την παρέλευση της περιόδου υποβολής δηλώσεων, οι φοιτητές/τριες παρακαλούνται να είναι προσεκτικοί κατά την υποβολή των δηλώσεών τους, λαμβάνοντας υπόψιν τους εκάστοτε οδηγούς σπουδών και τις οδηγίες της γραμματείας.

Από τη γραμματεία του ΠΤΔΕ

© 2020 eled.uowm.gr