Ανακοίνωση σχετικά με την Πρακτική Άσκηση – Γ’ φάση

Η συνάντηση με τους φοιτητές του 4ου έτους για την Πρακτική Άσκηση – Γ’ φάση, η οποία είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη 2/3 και ώρα 09.00΄, δεν θα υλοποιηθεί.

Από τη Γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε.

© 2020 eled.uowm.gr