Ανακοίνωση σχετικά με τη διεξαγωγή του μαθήματος “Μέτρηση και αξιολόγηση αντιληπτικοκινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων ΕΕ240”

Το μάθημα “Μέτρηση και αξιολόγηση αντιληπτικοκινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων-ΕΕ240” δεν θα πραγματοποιηθεί μέχρι νεότερης ανακοίνωσης.

© 2020 eled.uowm.gr