Ανακοίνωση σχετικά με τη διεξαγωγή των μαθημάτων “Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας” και “Ειδικά θέματα διδακτικής της Νεοελληνικής Γλώσσας”

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα “Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας” και “Ειδικά θέματα διδακτικής της Νεοελληνικής Γλώσσας” δεν θα διεξαχθούν την Πέμπτη 14/10/2021 λόγω ασθένειας του διδάσκοντα

Από τη Γραμματεία

© 2020 eled.uowm.gr