Ανακοίνωση ορκωμοσίας – Αίτηση πτυχίου

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα ορκιστούν τον Ιούλιο, να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση.

(Όλα τα πεδία της αίτησης με μικρά γράμματα.)

  • Το αρχείο να σταλεί στο miliadou@uowm.gr ή να κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι 30/06/2018.
  • Όποιοι φοιτητές επιθυμούν πάπυρο, τα χρήματα (10€) θα κατατεθούν στην γραμματεία την ημέρα της ορκωμοσίας.
  • Οι Πτυχιούχοι θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία τουλάχιστον μία ώρα πριν την ορκωμοσία για να καταθέσουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα και να υπογράψουν .

 

Επιπλέων οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να κάνουν ηλεκτρονική εγγραφή στην σελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης στον σύνδεσμο https://career.uowm.gr/career-office-registration/προκειμένου το Πανεπιστήμιο να πραγματοποιήσει απογραφή των στοιχείων αποφοίτων του. Μαζί με την αίτηση πτυχίου που θα αποστείλουν στην γραμματεία, να ενημερώσουν ότι έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στην σελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης.

© 2020 eled.uowm.gr