Ανακοίνωση υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης προς τους Αλλοδαπούς -Αλλογενείς πρωτοετείς φοιτητές, για τη χορήγηση δωρεάν σίτισης ακαδ. έτ. 2019-2020

Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης από Τρίτη 22 Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019, μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί μόνον ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://applications.uowm.gr.

Η είσοδος στο σύστημα θα γίνεται με χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού των φοιτητών.

© 2020 eled.uowm.gr