Ανακοίνωση για παρουσίαση πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για το διάστημα της αναστολής λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θα δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να πραγματοποιούν τις παρουσιάσεις Πτυχιακών και Διπλωματικών εργασιών εξ αποστάσεως (μέσω τηλεδιάσκεψης).

© 2020 eled.uowm.gr