Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την πρόσληψη διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80 για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης υποψηφιότητας

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την πρόσληψη διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80 για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης υποψηφιότητας

 

Γνωστικό αντικείμενο

Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης επιτυχόντα/ επιτυχούσας

Ειδικά Θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών

935/8-2-2022

Αγγλικά ΙΙ

931/8-2-2022

Ελληνική Γλώσσα και η Γραμματική της

982/14-2-2022

Παιδαγωγική

978/14-2-2022

Διδακτική της Μουσικής

951/9-2-2022

Διδακτική των Θρησκευτικών

979/14-2-2022

Οικονομικά της Εκπαίδευσης

961/11-2-2022

Φιλοσοφία της Παιδείας και της Εκπαίδευσης

977/14-2-2022

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στο eled@uowm.gr μέχρι τη Δευτέρα 21/2/2022, ώρα 13:00

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Ιωάννης Θωίδης

© 2020 eled.uowm.gr