Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την πρόσληψη διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80 για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης υποψηφιότητας

 

Γνωστικό αντικείμενο

Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης επιτυχόντα/ επιτυχούσας

Αγγλικά ΙΙ

1012/8-1-2021

Διδακτική της Μουσικής

1039/14-1-2021

Γ’ Φάση: Ανάληψη παιδαγωγικού – διδακτικού έργου

1028/12-1-2021

Παιδαγωγική γνώση περιεχομένου στις Φυσικές Επιστήμες

1035/12-1-2021

Οικονομικά της εκπαίδευσης

1014/8-1-2021

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Ιωάννης Θωίδης

 

 

 

 

© 2020 eled.uowm.gr