Οδηγίες σχετικά με την Ορκωμοσία (23/7/2024)

Καλούνται οι φοιτητές που μέλεται  να ορκιστούν, να προβούν σε έλεγχο των υποχρεώσεών τους για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών τους (απαιτούμενα μαθήματα, ects, ολοκλήρωση πτυχιακής εργασίας και παράδοσή της.) και να αποστείλουν στο e-mail   acharalampidou@uowm.gr  από την Παρασκευή 28/06/2024 έως και την Δευτέρα 8/07/2024, τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (επισυνάπτεται)
  2. Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (επισυνάπτεται)
  3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  4. Επιστροφή της Ακαδημαϊκής ταυτότητας με παράδοση στη Γραμματεία του Τμήματος  τη μέρα της ορκωμοσίας.
  5. Όσοι επιθυμούν την έκδοση και παραλαβή παπύρου, θα πρέπει να καταθέσουν στην Εθνική Τράπεζα το χρηματικό ποσό των 20€ στον Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, (IBAN: GR7401103770000037754073973), με την εξής αιτιολογία «ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ_ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΚΕ: 80677_ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΠΑΠΥΡΟΥ». Δικαιούχος λογαριασμού: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Η έκδοση μεμβράνης (Πάπυρος) δεν είναι υποχρεωτική.

Προσοχή: Επίσης θα πρέπει:

  • Να προβούν σε ηλεκτρονική εγγραφή αποφοίτων, στο γραφείο διασύνδεσης, στη διεύθυνση: https://alumni.uowm.gr/. Η εγγραφή πραγματοποιείται με το προσωπικό email και όχι με το ακαδημαϊκό.
  • Όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και δεν έχουν τη δυνατότητα να ορκιστούν τον  Ιουλίο, θα πρέπει να αποστείλουν Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν πως επιθυμούν να ορκιστούν σε επόμενη ορκωμοσία, ώστε να λάβουν μόνο πιστοποιητικό περάτωσης σπουδων που έχει την ίδια ισχύ με το πτυχίο και μπορουν να το καταθέτουν στην υπηρεσίες που επιθυμούν. ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ορκωμοσίας ΑΙΤΗΣΗ-Ορκωμοσίας-1-1

Από τη γραμματεία

© 2020 eled.uowm.gr