Συνέχιση των σπουδών

Οι απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με στόχο να αποκτήσουν:

  • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master’s Degree) σε ένα από τα πεδία που προσφέρονται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του οικείου Τμήματος.

  • Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph Degree), εφόσον έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ή διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Επίσης, μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για μεταπτυχιακές σπουδές σε άλλο Πανεπιστήμιο της χώρας ή του εξωτερικού.
 
University of Western Macedonia
Florina School of Education | Department of Primary Education
Site setup & maintenance: Apostolos Pougaridis
Creative Commons License