Εγκαταστάσεις, Εργαστήρια και Σπουδαστήρια

 
Η Παιδαγωγική Σχολή στεγάζεται σε νεόκτιστες και ανακαινισμένες κτιριακές  εγκαταστασεις, στις οποίες στεγαζόταν η πρώην Παιδαγω­γική Ακαδημία Φλώρινας από το 1984 μέχρι την παύση της λειτουργίας της το 1989. Οι εγκαταστάσεις αυτές βρίσκονται τρία χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Φλώρινας, επί της εθνικής οδού Φλώρινας - Nίκης - συνόρων.
 
Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της, η Παιδαγωγική Σχολή δια­θέτει σήμερα τουυς εξής χώρους:
 • Αμφιθέατρο Α',  Αμφιθέατρο Β' - χωρητικότητας 300 και 150 ατόμων αντίστοιχα και 21 αίθουσες διδάσκαλίας. Απ' αυτές η μία ονομά­στηκε «Αίθουσα Θεόδωρου Κάστανου», προς τιμήν του παιδαγωγού που έδρασε ως υποδιευθυντής του Διδασκαλείου στη Φλώρινα από το 1929 έως το 1932, ενώ άλλη μία φέρει το όνομα του παιδαγω­γού Εμμανουήλ Γ. Σαρρή, υποδιευθυντή από το 1951 ως το 1956.
 • Εργαστήριο Τοπικής Ιστορίας
 • Εργαστήριο Διδακτικής Μαθηματικών και Νέων Τεχνολογιών
 • Εργαστήριο Φυσικής και Χημείας
 • Εργαστήριο Αγωγής για το Βιβλίο - Βιβλιολογείον
 • Αίθουσα - εργαστήριο Εικαστικών
 • Αίθουσα - εργαστήριο Μουσικής
 • Εργαστήριο - νησίδα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Γυμναστήριο
 • Βιβλιοθήκη Σχολικών Εγχειριδίων
 • Αναγνωστήριο
 • Βιβλιοθήκη
 • Αρχείο Παιδαγωγία Ακαδημίας
 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf

Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας | Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κατασκευή & συντήρηση: Απόστολος Πουγαρίδης
Άδεια Creative Commons